Bengkel

Pada bahagian ini memaparkan video atau bahan tutorial bagi bengkel-bengkel yang berkaitan dengan pengurusan data dan penggunaan perisian-perisian terkini dalam menagalisis dan memproses data.

Tutorial diberikan berdasarkan bengkel-bengkel yang pernah dihadiri oleh penulis secara atas talian atau bengkel sua muka.

Advertisement