KAEDAH PENYELIDIKAN I

Tugasan 1 Pengurusan Sistem Maklumat Pendidikan: Implikasi Pengautomasian ke Atas Pengajaran dan Kebolehgunaan ZAWIYAH MOHAMMAD YUSOF DAN MARIAH LAMBAK Kajian kepada penyelidikan masalah yang membelenggu guru yang menguruskan sistem maklumat pendidikan yang dibekalkan ke sekolah-sekolah dibawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Skop kajian terdiri daripada 31 buah sekolah di Daerah Melaka Tengah yang melibatkan sekolah harian biasa, … More KAEDAH PENYELIDIKAN I