AMALAN TERBAIK SEKOLAH

Amalan terbaik di sekolah dapat dikenal pasti melalui pencapaian sekolah itu sendiri. Ianya dilihat pada beberapa pencapaian iaitu akademik, kokurikulum dan sumbangan sekolah tersebut kepada sekolah-sekolah berdekatannya. Amalan terbaik bagi sesuatu sekolah telah dilaksanakan oleh Kementerian, iaitu mewujudkan sekolah kluster kecemerlangan (SKK) dan Sekolah Berprestasi tinggi (SBT). SKK dan SBT merupakan sekolah-sekolah yang telah ditawarkan … More AMALAN TERBAIK SEKOLAH