Fungsi SUM( ) Dalam Excel

Pengiraan jumlah bagi beberapa nilai melibatkan jumlah bagi hasil tambah beberapa nombor.  Pengiraan jumlah hasil ini penting bagi menganalisis nombor-nombor dalam julat yang kecil atau besar.  Kebiasaannya dalam penyata kira-kira memerlukan pengiraan Jumlah hasil.  Para akauntan, matematik, statisktik memang memerlukan pengiraan jumlah hasil ini. Bagi memudahkan pengiraan jumlah, Excel memberikan kemudahan dengan wujudnya fungsi SUM( … More Fungsi SUM( ) Dalam Excel

Butang Enter Teks Dalam Excel

Jika anda tekan butang ENTERpapan kekunci pada hujung teks di dalam sel Excel pasti kursor akan beralih ke sel Excel yang lain.  Fungsi ENTER dalam Excel hanya akan menyebabkan aktif sel berubah kedudukan.  Jika niat anda untuk menggunakan butang ENTER sama berfungsi seperti ketika anda menggunakan Microsoft Word, kaedah lain perlu digunakan.  Di dalam Excel Butang … More Butang Enter Teks Dalam Excel

Kerja Susah Jadi Senang

Berapa jam atau hari anda perlukan masa untuk selesaikan masalah nak buang sengkang, space kosong atau apa-apa karakter yang boleh menjadi penghalang anda untuk analisis data?  Contohnya dalam pangkalan data anda format nombor kad pengenalan tanpa sengkang, tetapi data yang anda terima semua kad pengenalan mempunyai sengkang. Bagi individu yang kendalikan data pernah ke pernah … More Kerja Susah Jadi Senang

Template Excel Tugas Harian Fail Meja

Senarai tugas harian adalah salah satu elemen yang perlu ada dalam fail meja seorang individu yang bekerja di sektor pekerjaan.  Senarai tugas harian ini berfungsi sebagai panduan kepada kakitangan mengingati dan merancang aktiviti-aktiviti utama yang perlu dilaksanakan pada hari berkenaan.  Senarai ini seelok-eloknya diletakkan di atas meja supaya mudah dirujuk malah memudahkan kakitangan pergerakan aktiviti … More Template Excel Tugas Harian Fail Meja

Membina Input Terarah Dalam Excel

Banyak masalah timbul ketika mengumpulkan data dari pengguna yang memasukkan data menggunakan borang Excel.  Salah satu dari masalah tersebut adalah pengguna memasukkan maklumat mengikut format sel yang berlainan.  Contohnya maklumat berkaitan jantina.  Ada pengguna memasukkan “lelaki”, “L”, bagi lelaki dan “P”, “Perempuan”, “Wanita” bagi perempuan.  Pelbagai ejaan dan format yang berbeza menyebabkan diperingkat analisis data … More Membina Input Terarah Dalam Excel

Menukar Huruf Besar, Huruf Kecil Dalam Excel

Jika menggunakan MS Word kebiasaannya apabila anda copy paste teks dari mana-mana sumber font yang di salin kadang-kadang tidak menepati dengan format yang kita kehendaki.  Contohnya HURUF BESAR ditukar kepada Huruf Besar anda boleh gunakan Toolbar Change Case yang ada pada bar atau menu MS Word.  Tetapi fungsi ini tidak terdapat di dalam MS Excel, … More Menukar Huruf Besar, Huruf Kecil Dalam Excel

Biar Excel Yang Selesaikan

Terdapat beberapa jenis Lookup dalam Excel.  Fungsi yang sama tetapi kaedah yang berbeza. fungsi lookup adalah mencari dan memaparkan data / rekod dari table  / jadual lain mengikut kriteria yang ditetapkan oleh anda. Dua jenis Lookup yang biasa digunakan adalah Vlookup dan Hlookup.  Tetapi dalam tutorial ini akan diterangkan berkenaan penggunaan formula Vlookup. Contohnya, ada … More Biar Excel Yang Selesaikan

Menariknya Guna Fungsi CONCOTENATE Dalam Excel

Formula fungsi  =CONCATENATE(Text1,Text1,………..Text1,) Fungsi Menggabungkan beberapa medan dalam satu lajur.  Contohnya penggunaan alamat yang dipecahkan kepada beberapa medan bagi tujuan memudahkan pengurusan data.  Namun apabila bekerpeluan untuk mendapatkan alamat penuh ia menjadi satu masalah. Klik pada cell D2 di bawah lajur Alamat Penuh dan taip formula berikut, =CONCATENATE(A2,” “;B2,” “;C2,”Thailand”) Text1= A2 Text2 = ” … More Menariknya Guna Fungsi CONCOTENATE Dalam Excel

Analisis data menggunakan Query Excel (Pivot Table)

Membina Pivot Table dalam Excel Pivot Table merupakan sebuah tools pada aplikasi MS EXCEL yang digunakan untuk meringkaskan, menganalisa, serta menjelajah data untuk dibentangkan menjadi sebuah laporan dalam bentuk jadual-jadual. Fungsi pivot table ini adalah bertujuan agar sebuah data boleh dibentangkan secara ringkas berdasarkan parameter-parameter yang diberikan sesuai dengan keperluan data.  Pivot table mempunyai sedikit … More Analisis data menggunakan Query Excel (Pivot Table)