Aplikasi Google Drive

MODUL APLIKASI GOOGLE DRIVE

(MASA 1 JAM 15 MINIT)


PENGENALAN

Kebanyakan Individu yang mengendalikan data, tidak kira data pelajar, sekolah atau pun guru, memerlukan maklumat daripada individu lain bagi mengemaskini maklumat terkini seperti, tarikh kenaikan pangkat, sejarah perkhidmatan, gred jawatan dan  sebagainya yang perlu dikumpulkan dari masa ke semasa.  Oleh itu beberapa pilihan boleh dilaksanakan dalam mengumpul data tersebut iaitu, melalui kaedah bertemu atau kaedah atas talian.

Kaedah bertemu kebiasaannya terikat dengan kekangan masa individu yang mengumpul dan individu yang memberi maklumat serta kebarangkalian yang tinggi maklumat tersebut lewat diperoleh atau tidak diterima lansung.  Bagi menyelesaikan kedua-dua masalah tersebut, kaedah atas talian boleh digunakan.  Namun kaedah atas talian mempunyai beberapa kelebihan dan juga kelemahan iaitu kelebihan dari segi penjimatan masa, kos dan lebih mudah untuk ditadbir. Kelemahannya pula adalah penerimaan maklum balas yang diterima, kebolehpercayaan, dan tidak dapat memberi penjelasan tentang item-item yang keliru.

Banyak aplikasi atas talian dan web yang menyediakan perkhidamatan membina borang atas talian yang boleh diselaraskan menjadi instrumen pengumpulan data.  Antaranya adalah Surveymonkey.com, formdesk.com, SmartSurvey, freeonlinesurveys, surveyplanet.com, Google Forms dan banyak lagi.

Antara yang mudah dan ingin dikongsikan di sini adalah penggunaan Google Forms sebagai platform pengumpulan data.  Ianya mudah disenggarakan dan data-data boleh terus disimpan di dalam pangakalan data Google Sheet.  Selain itu Google Forms juga memaparkan terus hasil analisis dalam bentuk carta pai dan bar.  Berikut adalah tutorial mengenai pembinaan soal selidik menggunakan Google Forms.

ISI PELAJARAN

MODUL 1:  Penggunaan Google Drive

Masa : 45 Minit

Objektif :

 1. Membuka Google Drive.
 2. Membina dokumen di dalam Google Drive.
 3. Memuat naik dan turun fail.
 4. Emel Bahan Google Drive

 

MODUL 2:  Penggunaan Google Forms

Masa : 30 Minit

Objektif :

 1. Membina borang kutipan data menggunakan Google Forms

SUMBER SOKONGAN

Keperluan Sistem :

Versi terkini Google Drive, Docs, Sheets, Slides, and Forms  boleh digunakan dan sesuai bagi sistem pengoperasian (OS) dan pelayar (browser) berikut,

Pelayar

 • Chrome
 • Firefox
 • Windows only: Internet Explorer, Microsoft Edge
 • Mac only: Safari

Pelayar lain boleh digunakan, tetapi kemungkinan beberapa fungsi tertentu tidak dapat berfungsi dengan baik.

Note: Google Drive tidak berfungsi pada Chrome 23, Firefox 23, IE9, Safari 6, atau versi pelayar lama. Versi terkini perlu di perbaharui terlebih dahulu.

Sistem Pengoperasian Komputer

Sistem Pengoperasian Telefon Pintar

Android

Bagi memuat turun aplikasi Google Drive, Docs, Sheets, and Slides, Android versi 4.4 atau terbaru perlu digunakan.

Cara memastikan versi Android yang digunakan.

Di dalam perkakasan Android, tap Settings and then About phone.

 1. Di bawah “Android Version,” versi Android perkakasan boleh dikenal pasti.

Iphone dan Ipad

Bagi memuat turun aplikasi Google Drive, Docs, Sheets, and Slides, iOS 9.0 atau terbaru perlu digunakan.

Cara memastikan versi iOS yang digunakan.

Di dalam perkakasan Android, tap Settings and then About phone.

 1. Di dalam iPhone atau  iPad, buka Settings.
 2. Tap General and then About.
 3. Next to “Version,”versi iOS perkakasan boleh dikenal pasti.

Rujukan  :

https://support.google.com/drive/answer/2375082co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s