Statistik Penyelidikan

Tidak lengkap jika data hanya melibatkan kemahiran mengumpul dan memproses sahaja. Kemahiran ini perlu dibantu dengan sesuatu yang dapat menjelaskan sesuatu keadaan. Oleh itu, statistik digunakan bagi memanfaatkan penggunaan data dalam bentuk angka dan diintepretasi supaya memberi kesimpulan pada data yang diperoleh. Dua pendekatan statistik iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Bagi memudahkan pemahaman, kedua-duanya … More Statistik Penyelidikan

Advertisement