Fungsi SUM( ) Dalam Excel

Pengiraan jumlah bagi beberapa nilai melibatkan jumlah bagi hasil tambah beberapa nombor.  Pengiraan jumlah hasil ini penting bagi menganalisis nombor-nombor dalam julat yang kecil atau besar.  Kebiasaannya dalam penyata kira-kira memerlukan pengiraan Jumlah hasil.  Para akauntan, matematik, statisktik memang memerlukan pengiraan jumlah hasil ini. Bagi memudahkan pengiraan jumlah, Excel memberikan kemudahan dengan wujudnya fungsi SUM( … More Fungsi SUM( ) Dalam Excel

Aktifkan Akaun Google Classroom Guru

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang semua sekolah dikehendaki untuk menggunakan pelantar e-pembelajaran Google Classroom (GC) sebagai salah satu kaedah pembelajaran maya menggantikan VLE Frog.  Kementerian pendidikan Malaysia telah menyedidakan tapak dan juga ID kepada semua guru dan murid bagi Google Classroom tersebut.  Guru dan murid dapat menjalankan sesi PdP secara maya selain dari di sekolah. … More Aktifkan Akaun Google Classroom Guru