Dua Langkah Mudah Bina Formula Filter bagi Carian Mengikut Kategori Dalam Google Sheets

Pada masa sekarang Google Sheets menjadi pilihan untuk menganalisis data, rekod atau maklumat.  Google Sheets menjadi pangkalan data bagi data yang dimasukkan melalui Google Forms.  Data-data yang terdapat di dalam Google Sheets boleh dianalisis seperti mana anda menggunakan perisian Excel.  Namun perbezaannya melalui Google Sheets anda boleh membuat capaian bagi tujuan menyemak atau mengemas kini data secara dalam talian.

Pelbagai formula bagi melaksanakan pelbagai fungsi seperti Excel, tetapi terdapat beberapa perbezaan fungsi bagi Google Sheets.  Contohnya formula fungsi Filter adalah berbeza dengan Excel.  Pada kali ini tutorial penerangan bagi membuat carian rekod mengikut kategori  menggunakan formula fungsi Filter.

Buka fail Google Sheets yang mengandungi data yang telah anda bina atau melalui Respon Google Forms.

Filture 1

 

Langkah 1st

Bina satu tab baru dan namakan “DEBIT”.  Bina jadual seperti di bawah.

Filture 2

 

Langkah 2nd

Pada sel B3, taipkan formula filter seperti gambarajah di bawah.  Selesai taip tekan butang ENTER.

Screen Shot 2020-07-17 at 11.28.53 PM

Filture 3

 

Selesai….

Filture 6

Penerangan berkenaan Formula adalah seperti Berikut.

=FILTER(‘Form Responses 1’!$B:$E,‘Form Responses 1’!D:D=“Debit”)

Setiap formula dalam Google Sheets mestilah bermula dengan simbol sama dengan (=).  Ini supaya membezakan text dan juga formula.

Arahan ‘Form Responses 1’!$B:$E adalah arahan kepada Google Sheets untuk memilih kolum B sehingga kolum E yang mengandungi rekod Tarikh Transaksi, Nama Pembayar, Status dan Amaun (RM) yang hendak dipaparkan.

Filture 4

 

Arahan ‘Form Responses 1’!D:D=“Debit” pula adalah arahan kepada Google Sheets supaya hanya rekod Status “Debit” sahaja yang akan dipaparkan.  Anda boleh tukar kepada “Kredit” jika anda ingin memaparkan rekod Kredit sahaja.  Tetapi pastikan kriteria yang ditulis adalah yang hanya terdapat dalam kolum tersebut.  Bagi kes ini, kriteria yang ada hanya Debit dan Kredit sahaja.

Filture 5

Tekan ENTER dan paparan senarai status Debit terpapar.  Terima kasih dan kongsi pada sahabat anda yang lain jika bermanfaat.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s