OER

Sumber pendidikan terbuka (OER) adalah apa sahaja bahan pendidikan seperti dokumen, media yang boleh diakses secara bebas, terbuka, berguna untuk pengajaran, pembelajaran, dan penilaian serta untuk tujuan penyelidikan. Menggunakan domain awam atau lesen terbuka yang membolehkan sesiapa sahajasecara sah dan bebas boleh menyalin, menggunakan, menyesuaikan  dan berkongsi semula bahan mereka. Pelbagai OER daripada buku teks kepada kurikulum, sukatan … More OER