Bagaimana menjadikan Excel sebagai alat analisis data

Jika anda tidak mempunyai perisian SPSS untuk tujuan menganalisis data, perisian Excel boleh dijadikan sebagai pengganti untuk melaksanakan Ujian -z, Ujian-t, ¬†Anova, Kolerasi, Regresi dan sebagainya. Tutorial yang saya tunjukkan ini menggunakan perisian Excel 2010. ¬†Bagi yang mempunyai perisian yang lebih tinggi dari 2010 boleh juga mencuba kerana kebanyakan menu antara versi adalah sama cuma … More Bagaimana menjadikan Excel sebagai alat analisis data

Advertisement