OER

Sumber pendidikan terbuka (OER) adalah apa sahaja bahan pendidikan seperti dokumen, media yang boleh diakses secara bebas, terbuka, berguna untuk pengajaran, pembelajaran, dan penilaian serta untuk tujuan penyelidikan. Menggunakan domain awam atau lesen terbuka yang membolehkan sesiapa sahajasecara sah dan bebas boleh menyalin, menggunakan, menyesuaikan  dan berkongsi semula bahan mereka. Pelbagai OER daripada buku teks kepada kurikulum, sukatan … More OER

Data boleh ubah Negara?

Hari ini kita berbangga dengan pencapaian perkembangan sistem maklumat yang digunakan secara meluas di semua Kementerian di Malaysia. Ini turut melibatkan semua bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia yang melibatkan maklumat berkaitan murid, guru, pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah (PPD), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Melalui Pemprosesan data yang menghasilkan maklumat pendidikan … More Data boleh ubah Negara?

Cara tarik data daripada text file

Bagi memproses data dalam jumlah yang besar, perisian MS Access adalah salah satu perisian yang dapat membantu untuk mengenal pasti ralat dan juga menghasilkan laporan akhir. Perisian pangkalan data ini berupaya memproses bilangan data yang besar dan ianya mudah digunakan.  Tanpa pengendali data memerlukan kemahiran yang tinggi dalam pengaturcaraan komputer ianya memudahkan pengguna biginner memulakan … More Cara tarik data daripada text file