Apa yang dimaksudkan Kebolehgunaan

Kebolehgunaan dikaitkan sebagai sesuatu kualiti yang telah dinilai sebagai sesuatu yang mudah digunakan (Jackob Neilson, 2014) contohnya untuk menghasilkan reka bentuk produk yang memenuhi keperluan pengguna yang menggunakannya.  Adakah sesuatu produk atau fungsi boleh digunakan dengan mudah.  Menurut Jackob Neilson terdapat lima komponen kualiti yang terlibat semasa proses mereka bentuk iaitu, kebolehpembelajaran iaitu pengguna mudah … More Apa yang dimaksudkan Kebolehgunaan