Ujian Kebolehgunaan

Menurut definisi oleh Dumas dan Redish (1993), kebolehgunaan bermaksud bagaimana sesuatu produk yang dibangunkan mudah digunakan dengan cepat dalam mencapai tujuan pembangunan produk berkenaan. ┬áNielson (1994) pula menyatakan ujian kebolehgunaan adalah satu set cara yang menjimatkan kos bagi menilai antara muka pengguna bagi tujuan mengenal pasti masalah kebolehgunaan. ┬áTerdapat empat cara yang asas bagi menjalankan … More Ujian Kebolehgunaan