Pembangunan Modul PdP

Pelbagai kajian yang melibatkan pembangunan modul bagi mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran agar ianya menjadi lebih efektif. Sebelum ini pengajaran dan pembelajaran lebih banyak berpusatkan kepada guru namun sekarang, pelajar mampu menggunakan pengalaman yang dihubungkaitkan dengan pengetahuan mereka bagi menghasilkan konsep pembelajaran baru (Norasykin & Mohd Miza Shahril Shah 2011).

Azita dan Muhammad Sukri (2013) menyatakan, pada masa kini proses pengajaran dan pembelajaran menjadi semakin kompleks dalam menongkah arus perubahan dan perkembangan inovasi teknologi yang berlaku di negara kita. Justeru, ianya menuntut kepada penyesuaian sistem pendidikan yang selaras dengan tuntutan industri pekerjaaan semasa.

Oleh itu, guru memerlukan sumber dan bahan pengajaran sebagai panduan untuk mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkesan. Aliza Ali dan Zamri Mahamod (2015), menyatakan sumber dan bahan pengajaran boleh dibentukkan dalam suatu modul yang dapat memperincikan pengajaran dan pembelajaran guru. Pembangunan modul memudahkan tugas guru untuk membentuk persekitaran pembelajaran yang efektif dan membentuk pembelajaran kendiri pada pelajar.

Advertisement
Posted in PdP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s