Fungsi SUM( ) Dalam Excel

Pengiraan jumlah bagi beberapa nilai melibatkan jumlah bagi hasil tambah beberapa nombor. ¬†Pengiraan jumlah hasil ini penting bagi menganalisis nombor-nombor dalam julat yang kecil atau besar. ¬†Kebiasaannya dalam penyata kira-kira memerlukan pengiraan Jumlah hasil. ¬†Para akauntan, matematik, statisktik memang memerlukan pengiraan jumlah hasil ini. Bagi memudahkan pengiraan jumlah, Excel memberikan kemudahan dengan wujudnya fungsi SUM( … More Fungsi SUM( ) Dalam Excel

Advertisement