SEMINAR ALIARAN TERKINI DALAM PENGAJARAN SUMBER & TEKNOLOGI MAKLUMAT

Tugasan 1 Berdasarkan pembacaan anda, sila kemukakan pendapat tentang: Bagaimana konsep komuniti pengamal boleh dijadikan sebagai garis panduan untuk mencapai objektif organisasi di tempat anda bekerja dengan cara lebih berkesan?   Dengan kewujudan aplikasi-aplikasi atas talian dan aplikasi yang dimuat di dalam telefon pintar sekarang, tanpa disedari konsep komuniti pengamal telah pun diserap dalam pembangunan … More SEMINAR ALIARAN TERKINI DALAM PENGAJARAN SUMBER & TEKNOLOGI MAKLUMAT

Advertisement

TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

Tugasan 1 terangkan tiga kelebihan e-pembelajaran Menjadi salah satu daripada langkah penjimatan kewangan yang berpunca daripada pengurangan cetakan pada kertas juga kos pengangkutan ke tempat pengajaran dan pembelajaran berlaku. Fleksibel dari segi tempat capaian pembelajaran yang memudahkan keupayaan ¬†eksplorasi terhadap bahan-bahan maklumat seluruh dunia. Mewujudkan interaksi dua hala yang efektif antara pengajar dan pelajar.   … More TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

KAEDAH PENYELIDIKAN I

Tugasan 1 Pengurusan Sistem Maklumat Pendidikan: Implikasi Pengautomasian ke Atas Pengajaran dan Kebolehgunaan ZAWIYAH MOHAMMAD YUSOF DAN MARIAH LAMBAK Kajian kepada penyelidikan masalah yang membelenggu guru yang menguruskan sistem maklumat pendidikan yang dibekalkan ke sekolah-sekolah dibawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Skop kajian terdiri daripada 31 buah sekolah di Daerah Melaka Tengah yang melibatkan sekolah harian biasa, … More KAEDAH PENYELIDIKAN I