TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

Tugasan 1

  1. terangkan tiga kelebihan e-pembelajaran
  1. Menjadi salah satu daripada langkah penjimatan kewangan yang berpunca daripada pengurangan cetakan pada kertas juga kos pengangkutan ke tempat pengajaran dan pembelajaran berlaku.
  2. Fleksibel dari segi tempat capaian pembelajaran yang memudahkan keupayaan  eksplorasi terhadap bahan-bahan maklumat seluruh dunia.
  3. Mewujudkan interaksi dua hala yang efektif antara pengajar dan pelajar.

 

  1.  Nyatakan dua contoh platform untuk e-pembelajaran
  1. ifolio
  2. Moodle

 

  1.  huraikan bagaimana platform dalam (b) dapat digunakan untuk pembelajaran secara atas talian dengan efektif.

Platform tersebut digunakan bagi menghubungkan di antara pengajar seperti guru, pensyarah atau pengajar dan pelajar.  Beberapa bentuk PdP dapat dihasilkan di sini iaitu dalam bentuk perbincangan, tugasan, makluman, forum, info maklumat, perkongsian bahan dan ianya sebagai satu alternatif kepada perlaksanaan PdP selain daripada kelas kuliah.

Berlaku interaksi diantara ahli di dalamnya yang berfokus kepada perkongsian maklumat pintar dengan andaian kesemua ahli telah faham akan kemahiran penggunaan bagi sesuatu platform di atas.  Efektif di sini memerlukan penglibatan dari kesemua ahli yang berdaftar dan juga berkemahiran dalam melaksanakan fungsi-fungsi platform tersebut.  Dengan yang sedemikian, keseluruhan e_pembelajaran berasaskan platform-platform tersebut boleh menjadi lebih efektif dari pengajaran biasa.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s